Priser & Vilkår

Du finder Total Bogførings takster og vilkår på denne side.

Husk, at vi har ingen opsigelsesvarsel og ingen bindingsperiode!

Pakkeløsninger

I fællesskab udarbejder vi en plan for din virksomheds behov for assistance med bogføring og administration. På baggrund af denne pakke finder vi en fordelagtig, fast, lav pris.

Timepriser

  •          Bogføring varetages for 375 kr. i timen + moms
  •          Ad hoc-opgaver varierer mellem 425 til 625 kr. i timen + moms
  •          Afløser/vikar i et barsels eller sygdoms vikariat 375 kr. i timen + moms

Priser & Vilkår Totalbogføring ApS